ירידה של 28% בעלויות בריאות

ירידה בעלויות בריאות אצל חולים שהוצאות הבריאות שלהם גבוהות

הארון ר.א.  שינויים בעלויות בריאות אצל מתרגלי המדיטציה הטרנסנדנטלית שעלויות הבריאות שלהם גבוהות בהשוואה לחולים שאינם מתרגלים במהלך 5 שנים, American Journal Of Health Promotion, 2011; 26(1): 56–60.

 מחקר חדש של ד"ר רוברט הארון מצא ירידה של 28% לאחר תירגול של 5 שנים של תכנית המדיטציה הטרנסנדנטלית, אצל חולים שהוצאות הבריאות שלהם גבוהות, בהשוואה לשינוי לא-משמעותי אצל חולים שעלויות הבריאות שלהם גבוהות שלא תירגלו. שתי הקבוצות קיבלו את הטיפול הרפואי הרגיל.

לאחר 5 שנים, התשלום לרופאים עבור מתרגלי המדיטציה הטרנסנדנטלית ירד ב-28%.

הקו העליון מצביע על התנהגות כללית של עלויות תשלומים לרופאים עבור שתי הקבוצות מהתחלת הבדיקה (נקודת ההתחלה) ובמשך 5 השנים מאז התחילו בתירגול המדיטציה הטרנסנדנטלית. כל הערכים הדולריים תוקנו בהתאם לאינפלציה כשהבסיס הוא שער הדולר הקנדי בשנת 1992.
ערך ה-p מצביע על המשמעות הסטטיסטית ההשוואתית מנקודת ההתחלה ועד לשנה האחרונה עבור כל קבוצה.

מקור: שינויים בעלויות בריאות אצל מתרגלי המדיטציה הטרנסנדנטלית שעלויות הבריאות שלהם גבוהות בהשוואה לחולים שאינם מתרגלים במהלך 5 שנים, American Journal Of Health Promotion, 2011; 26(1): 56–60.

תקציר

המטרה. לבדוק האם טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית יכולה להשפיע בעקביות על התשלומים לרופאים אצל חולים שהוצאות הבריאות שלהם גבוהות.

הכוונה. בדיקה לכאורה לאורך זמן של הערכת הירידה בעלויות הבריאות. מחקר זה בדק באופן רטרוספקטיבי במשך 14 שנים מלפני ההתחלה ועד לאחר ההתחלה את תשלום הממשלה לרופאים עבור הטיפול בקבוצות החולים שמתרגלים את המדיטציה הטרנסנדנטלית ואלה שאינם מתרגלים.

מסגרת. מחוז קוויבק, קנדה.

משתתפים. חולים שהוצאות הבריאות שלהם הן בעשירון הגבוה ביותר מבין 1,418 שתירגלו את טכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית הושוו לחולים שהוצאות הבריאות שלהם הן בעשירון הגבוה ביותר מבין 1,418שנבחרו באופן אקראי מתוך קבוצה של מבוטחים באותו הגיל, המין ואיזור. קבוצת המדיטציה הטרנסנדנטלית החליטו להתחיל לתרגל לפני שהמחקר החל.

מה נבדק. תשלום שנתי לרופאים פרטיים בכל סוגי הטיפול. חברת ביטוח הבריאות של ממשלת קוויבק ספקה את התשלום הכולל לרופאים של כל אחד מ-2,836 הנבדקים מאז שנת 1981 ועד לשנת 1996. נתוני עלויות אחרים לכל חולה לא היו זמינים. הנתונים תוקנו בהתאם לרמת האינפלציה.

ניתוח התופעה. לכל נבדק חושב קו הנסיגה המוערך של שיעור התשלומים מלפני התחלת המחקר ועד לסופו. הממוצעים, כיווני הקווים והחציונים שלהם הושוו תוך שימוש במבדקים פרמטריים ולא-פרמטריים.

התוצאות. לפני התחלת לימוד המדיטציה, הממוצע השנתי של העלייה בתשלום לרופאים בין שתי הקבוצות לא הייתה משמעותית. לאחר לימוד המדיטציה, התשלום השנתי הממוצע ירד ב-44.93 דולר (p < .004), בעוד שאצל קבוצת הביקורת שלא תירגלה לא נראה שינוי משמעותי. אחרי שנה הירידה אצל מתרגלי המדיטציה הטרנסנדנטלית הייתה של 11% ואחרי 5 השנים הירידה המצטברת הייתה של 28% (p < .001).

המסקנה. התוצאות מצביעות על כך שיישום המדיטציה הטרנסנדנטלית יכול להוות שיטה יעילה להורדת עלויות הרופאים. מומלץ לבצע מחקרים אקראיים כאלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *